Den lokale Covid-19-forskriften er forlenget t.o.m. 27.05.21. Dette gjelder plikt til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand samt forbud mot utendørs arrangementer. Vær særlig oppmerksom på å holde avstand på fergeleiet og ombord. 

Da smittenivået øker i en del omkringliggende kommuner, både i Grenland og sørover, minner vi om de nasjonale føringene som sier at vi bør unngå unødvendige reiser.