Ordfører ønsker velkommen

Velkommen til Kragerø

En kystkommune som lever hele året, og en kommune vi er stolt av. Kragerø kommune har et svært allsidig og bredt tilbud innen lags- og foreningsarbeid. Kultur- og idrettsaktiviteter foregår rundt omkring i hele kommunen – sommer som vinter. Dette bidrar til å gjøre Kragerø til en attraktiv bokommune.

En sommer i Kragerø sin unike skjærgård er for mange det første møtet med kommunen vår. Flere og flere har også oppdaget kommunens mange tilbud og aktiviteter hele året rundt. «Julebyen Kragerø» og «Påskebadet» er blitt godt kjent, og vi har mange tilreisende og gjester knyttet til aktiviteter og naturopplevelser gjennom hele året. Med et fantastisk innlandsområde har Kragerø mange muligheter for et variert friluftsliv.

Kragerø kommune er et godt sted å vokse opp, med mange aktivitetstilbud og trygge omgivelser for barn og unge. Full barnehagedekning, et desentralisert skoletilbud, gode omsorgsboliger og sykehjem uten venteliste – burde gjøre valget av fremtidig bosted enkelt!

Kragerø kommune ligger midt mellom Oslo og Kristiansand og har gode kommunikasjonsmuligheter i begge retninger. Det går jevnlig ekspressbusser, Sørlandsbanen ligger bare 30 min unna og det er kort vei til Torp flyplass. Som kommune ligger Kragerø på alle måter sentralt til. Avstandene er korte til ferge og skipsforbindelse med Skandinavia og resten av Europa. Kragerø er fortsatt en havneby med eksport av stein som hovednæring.

Planlegging av en ny 4-felts motorvei er i gang og vil korte reisetiden til og fra Kragerø vesentlig.

Kragerø har et allsidig næringsliv – både i forhold til type aktivitet og antall ansatte. Kommunen arbeider aktivt for å kunne legge forholdene til rette for etablerte bedrifter og for de som ønsker å etablere seg i kommunen. Det er også ledige næringsområder spredt rundt i kommunen.

 

Kragerø – perlen blant kystbyene

Kragerø er Telemarks sørligste kommune og ble omtalt som «perlen blant kystbyene» av Edvard Munch. Den unike skjærgården med nesten 500 øyer, holmer og skjær fascinerer fortsatt tilreisende, og Kragerø er en av landets mest populære turistbyer i sommermånedene. Faktisk femdobler innbyggertallet seg på grunn av turisttilstrømningen. Dette gir stor sysselsetting innen handel og reiseliv, og bidrar til et rikt og variert kulturtilbud. Kommunen har også attraktive boligområder og godt utbygget kommunal og fylkeskommunal service.

I 2016 ble Jomfruland Nasjonalpark opprettet. En park som omfatter deler av Jomfruland og store sjøområder rundt. Vi er også en del av Gea Norvegica Geopark.

 

Godt grunnlag for allsidig næring

Med skjærgården mot havet og naturområder preget av ferskvann og vannveier har Kragerø svært varierte muligheter for et allsidig og berikende friluftsliv. Likevel er Kragerø regnet som en industrikommune: Vi har virksomheter innen bygg og anlegg, verkstedindustri, farmasøytisk industri, oppdrett og sjømatproduksjon, elektroindustri, bergverk, treforedling og trevareindustri.

I dag omsetter industrien i Kragerø varer i hovedsak innen tremasse, stein og pukk, maritime, offshorerelaterte næringer, farmasi, elektronikk og elektroniske komponenter. Her finnes også flere større entreprenørvirksomheter innen bygg- og anlegg i distriktet, både som fagarbeidere og innen prosjektledelse og prosjektutvikling.

 

Turistkommunen med mye mer enn sol og varme!

Vi er 11.000 innbyggere som trives veldig bra og kan boltre oss på over 307 km2. Vi trives i en praktfull skjærgård med over 400 øyer og et fantastisk innlandsområde med muligheter for variert friluftsliv.

 

Kragerø kommune: Trivsel og vekst!

- Mangfoldig og rikt kulturliv med mange festivaler, og ikke minst velkjent håndballby

- Byen med kunstnertradisjoner og et aktivt kunstnerliv

- Rikt utvalg av koselige forretninger i et unikt og sjarmerende bymiljø, samt kjøpesenteret Amfi i Sannidal.

- Godt utbygde kommunale tjenester på alle områder

- Helhjertet satsing på skole og vedlikehold av skolebygg.

- Full barnehagedekning

- Videregående skole og legevakt

- Mange attraktive byggeklare boligtomter i hele kommunen

- Variert næringsliv med ledige arealer i Kragerø næringspark og andre

 

Møt Edvard Munch’s soloppgang over Skagerak og Kragerøfjorden.

Ta kontakt med kommunen, og du vil bli godt mottatt.