Strøsand til privat bruk kan vederlagsfritt hentes i sandsiloen på Barthebrygga. Siloen vil være åpen på tirsdager og torsdager fra kl.0800 til 2000. Tilbudet vil gjelde ut mars måned.

Kommunale avgifter for første termin er forsinket og blir fakturert i dag eller mandag. Nytt forfall er 20. mars mot 20. februar som er normalt.

Grunnet vannlekkasjearbeider vil Galeioddveien bli stengt 150 meter øst for Øybrua  fra onsdag 21.02.18 kl. 1000 til fredag 23.02.18 kl. 1500. Lekkasjen er i veien rett før avkjøring til Galeioddveien 11A.

Kragerøs serveringssteder, butikker og ulike aktiviteter inviterer til yrende liv i byen med tilbud «Spis for 100», «Shop for 100» og «Aktivitet i 100». I den anledning tilbyr Kragerø kommune følgende fra 22. – 25 februar:

Da den administrative organiseringen ble endret 1.11.16 har det vært nødvendig å se på ansvars- og arbeidsfordelingen mellom hovedutvalgene.

Kragerø kommune, Kulturkontoret lyser ut følgende tre tilskuddsordninger:

·Kulturmidler til drift

·Anleggsmidler

·Tilskudd til særskilte prosjekter, tiltak eller gode ideer av forebyggende art for barn og unge.

I november gjennomførte de kommunale barnehagene og en privat barnehage en foreldreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet. Kragerø kommune ligger på 12 plass av totalt 134 kommuner som deltok i undersøkelsen.

Vi har fått resultatene fra alle drikkevannsprøver tatt på fredag og lørdag. Ingen prøver har vist tegn til forurensning og vi har heller ikke noen mistanke om at vannet har vært forurenset.  Nytt varsel er sendt ut til berørte og kokevarselet er opphevet!

Kragerø kommune har, i dag fredag 09.02.18, lagt ut et lass strøsand på parkeringsplassen i Kirkebukta. Strøsand kan vederlagsfritt hentes og benyttes til privat bruk av kommunens innbyggere.

I går ettermiddag lokaliserte vi lekkasjen som er på en hovedledning i nærheten av Sannidal Barneskole. Det kan se ut til at dette er en lekkasje på ca. 80 l/s. Vi har redusert vannmengden til dette området, for å minske lekkasjen og sikre vanntilførsel til flest mulig abonnenter