Vil du bli fritidskontakt?

Kragerø kommune, Fritidstjenesten trenger fritidskontakter(støttekontakter) til barn, unge og voksne.

Hva er fritidskontakt? Fritidskontakt er en kommunal tjeneste for personer som trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Fritidskontakten kan tilby sosialt samvær og følge til ulike typer fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottakeren. For på den måten hjelpe han/henne til å bli mer trygg på seg selv, bedre kunne håndtere ulike livssituasjoner, samt og omgås andre mennesker i større grad.

Vedtak om fritidskontakt fattes etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2. Vi søker deg som er:

· Positiv og engasjert person over 18 år

· Har tid til å gi noe av deg selv til andre

· Er stabil og holder avtaler

· Kan avse noen timer i uken til noen som trenger deg

· Har førerkort

Det kreves ingen spesiell utdanning for å bli fritidskontakt, men du må ha en interesse for å jobbe med mennesker og respekt for andre. Vi vil forsøke å matche deg og dine interesser med brukerens behov og ønsker. Du vil få betalt etter gjeldende satser, i tillegg til utgiftsdekning med inntil kr 150,- pr mnd. og kjøregodtgjørelse etter statens satser på inntil 100 km pr mnd. Du må også levere politiattest og signere taushetserklæring.

Ønsker du å bli fritidskontakt fyller du ut Registreringsskjema for å bli Fritidskontakt her