Viktig informasjon vedrørende flytting til nytt kommunalt legesenter

Fredag 26.05 vil Legene i Løkkebakken og Ytre Strandvei/ Sannidal legekontor flytte. I den forbindelse stenger disse legekontorene, men det vil være helsepersonell til stede ved Kragerø Legevakt fra klokken 08.00- 16.00 for å ivareta pasienter med behov for akutt legetime denne dagen.

Pasienter med behov for dette kan kontakte oss på legekontorenes vanlige telefonnummer. 

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113 som vanlig.

Tilbakemelding