Viktig informasjon til innbyggere med fastlege i Ytre Strandvei/Sannidal legesenter og Legene i Løkkebakken

Vi minner om at legekontorene ikke fysisk har flyttet til den nye lokasjonen på Stilnestangen enda. Frem til flytting skal pasienter fortsatt møte opp på det legekontoret de tilhører.  

  • Pasienter med fastlege fra Sannidal og Ytre strandvei, møter på Ytre Strandvei Legesenter. 

  • Pasienter med fastlege i Løkkebakken skal fortsatt møte opp i Løkkebakken.  

Telefonnummer til legekontorene er de samme som før. 

Journalsystem er imidlertid nå samkjørt, som en forberedelse til flyttingen. Pasienter tilhørende Ytre Strandvei og Sannidal legesenter kan nå benytte helsenorge.no for reseptbestilling og timeavtale.