Vi minner om de nasjonale føringene om å unngå unødvendige reiser

Da smittenivået øker i en del omkringliggende kommuner, både i Grenland og sørover, minner vi om de nasjonale føringene som sier at vi bør unngå unødvendige reiser.

Dette sier myndighetene om reiser:

  • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
  • Unngå unødvendige reiser innenlands. Dette er spesielt viktig til og fra områder med høyt smittepress. Reiser til arbeids- og studiested kan regnes som en nødvendig reise.
  • Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig.
  • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Se her for lokal forskrift om munnbind

Se her for øvrige nasjonale tiltak