Verdensdagen for psykisk helse

Torsdag 4. Oktober: Temakveld på Stopp’n Halv kl. 19.00.                      
Onsdag 10. oktober: Stand på torvet kl. 11.30-14.30

Torsdag 4. oktober

Temakveld på Stoppen Halv kl. 19.00 Inngang: gratis.

Tema for kvelden er sammenheng mellom psykisk helse og arbeid, samt raushet i arbeidslivet. Samtalte på scenen med lokal NAV-leder; Håvard Haugan og eier og driver av Dønvig gård på Skåtøy; Christian Sønstebø.

Håvard og Christian deler sine erfaringer med oss. Håvard fra NAV sitt perspektiv og Christian om sine erfaringer som arbeidsgiver med å drive «sosialt entreprenørskap», på Skåtøy.  

 

Onsdag 10. oktober

FNs offisielle markeringsdag; Verdensdagen for psykisk helse. Ansatte og brukere i Kragerø kommunes psykisk helsetjeneste holder i samarbeid en stand på Torvet i Kragerø, fra kl. 11.30 til 14.30. Vi deler ut informasjon om psykisk helse generelt og svarer gjerne på spørsmål om psykisk helse eller om det lokale hjelpeapparatet og hvordan en kan få hjelp.

Vi serverer gratis kaffe og vafler til alle som kommer.