Varsel om oppstart av planarbeid - Galeioddveien, Øya. Gnr. 33, bnr 45. m.fl..

Varselet gjelder igangsatt planarbeid i området ved Marina Service på Øya. 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boliger, forretningsarealer og småbåtanlegg. I tillegg kommer veier, promenade og fellesareal med allmenn tilgjengelighet. Det varsles om et mulig behov for utbyggingsavtale mellom utbygger og Kragerø kommune vedrørende veianlegg. I tillegg varsles mulig utbyggingsavtale vedrørende avløpsanlegg.

Annonse  (PDF, 670 kB)

Oversiktskart  (PDF, 570 kB)

Områdekart  (PDF, 806 kB)

Varslingsbrev (PDF, 2 MB) 

Referat fra oppstartsmøtet (PDF, 2 MB)

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger eller annet som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet, kan sendes skriftlig til:

Arkitekthuset Kragerø AS, P.A. Heuchs gt. 25, 3770 Kragerø
Eller pr epost til Epost: post@arkitekthuset.no

Kopi av merknad sendes til Kragerø kommune.

Frist for innspill er 26.01.2020

Kontaktinfo

Trond Hjellvik
Ingeniør/Arealplanlegger
E-post
Mobil 410 82 538