Vannlekkasje på Sjåen

Kokevarselet som ble innført er nå opphevet.

Kommunen ble kl. 0750 varslet om et større ledningsbrudd på et privat vannanlegg i Sjåenbakken. Grunnet problemer med stoppekranen inn til bygningen måtte man i en periode stenge ut deler av Sjåen og redusere trykket til de øvrige områdene for å få kontroll på lekkasjen.

Lekkasjen er utbedret og ledningsnett og trykk skal være normalt. Kommunen har rutinemessig innført kokevarsel og har tatt vannprøver som kjøres til laboratoriet for analyse, oppheving av kokevarsel vil bli sendt nå analysesvar foreligger.

Dersom det forekommer misfarging i vannet følg tipsene i denne linken: https://www.kragero.kommune.no/tjenester/vann-avlop-og-renovasjon/vann-og-avlop/driftsmeldinger/tips-ved-vannavstenging-og-ledningsbrudd/

Vi kommer tilbake med mer info når kokevarselet oppheves