Vannlekkasje Hestøya

Kragerø kommune vil onsdag 12/9 utbedre en vannlekkasje ved Hestøya, nær Delecto. I forbindelse med dette kan VAR måtte stenge vanntilførselen for å få utbedret lekkasjen

Vannet kan derfor bli borte i en periode fra kl. 10 og bør være tilbake innen kl. 15. Dersom vannet må kokes vil det bli gitt ny beskjed om dette. Misfarget vann må påregnes. Det anbefales at innvendig stoppekran stenges i denne perioden. Når vannet er tilbake bør man tappe vann ved første tappested til vannet er klart og uten luft. Berørte abonnenter blir varslet fortløpende via kommunens servicevarsling