Vannlekkasje Helle sentrum

Oppdatering 6. januar

Alle vannprøvene er nå på normalt nivå, og kokavarselet oppheves.
 

Det er i dag morges 31.12.20 oppdaget en vannlekkasje i nærheten av Helle sentrum. Flere husstander på Helle, Fossing og Kleivaveien kan oppleve redusert trykk eller tap av vann. 

Mannskaper fra vann- og avløpsavdelingen er på plass på stedet og jobber med lekkasjen. Det blir kjørt ut nødvannstanker til sentrale steder/veiekrys hvor beboere kan hente vann i dunker.

 

Oppdatering 09:15: Lekkasjen er lokalisert. Det jobbes med å begrense område som er berørt. Gravearbeid påbegynnes i område. 


Oppdatering 09:58: Lekkasjen er nå begrenset til kun å omfatte 16 husstander i Fossingveien og Helleveien. De berørte er uten vann og vil, når dette kommer tilbake også få pålegg om å koke vannet.
De berørte vil motta egen melding/oppringning om dette.
Arbeidet med reparasjon og utbedring fortsetter på stedet. 

 

Oppdatering 10:35:  Abonnenter innenfor område som er berørt, har fått varsel fra kommunen om tap av vann og kokevarsel.
Kartutsnittet viser aktuelt område. Brannvesenet kjører ut vanndunker. Det planlegges utplassering av en større duk med nødvann innenfor område.

Klikk for stort bildeVannlekkasjekart 

 

 

 

 

Oppdatering 11:30: Arbeidet med reparasjon av rør foregår fortsatt. Det er levert ut en del vanndunker til de som har mistet vannet. To større vanndunker vil i løpet av dagen bli plassert i krysset ved Helleveien 215. Her kan da de berørte hente forbruksvann selv.

Oppdatering 15:30: Røret som er skadet er nå helt grav frem. Reserverørdeler og personell er skaffet tilveie. Arbeidet med reperasjon fortsetter ut over ettermiddagen.

Oppdatering 17:55: Lekkasjen er nå utbedret og vannet er tilbake i kranene til alle berørte. Kragerø kommune minner om behovet for å koke vannet for de som har vært uten vann i ettermiddag. Dette gjelder inntil ny beskjed gis av kommunen.

Etter noe oppryddingsarbeid nå i kveld, vil mannskapene på stede avslutte arbeidet.

.