Utleie av kommunale bygg til lag og foreninger utsettes til uke 35

Kragerø kommune leier/låner ut alle kommunale gymsaler, idrettshallen og noen klasserom til lag og foreninger på ettermiddagstid. Alle disse byggene brukes av skolene på dagtid. Da det er behov for å få se på rutiner for forsterket renhold og generelle smittevernforebyggende tiltak mellom de ulike brukerne av byggene, utsettes oppstart av utleieåret til 24.8.2020