Ung Framtid

Vil du være med å forme fremtidens tjenester for barn, unge og familier i Kragerø? Bli med i foreldrepanelet til Ung Framtid!

Ung Framtid - Klikk for stort bilde


Kragerø kommune jobber nå med et prosjekt der målet er å gjøre våre tjenester til barn og unge enda bedre. Gjennom "Ung Framtid" skal vi videreutvikle kommunens modell for tidlig tverrfaglig innsats. Vi vil også utforske hva som skal til for at flere barn og unge skal fullføre skoleløpet i Kragerø. Gjennom samtaler med både ansatte, familier, ungdommer, frivillighet og politikere, skal vi definere hvilke utfordringer vi har og hva mulighetene er. 

For å lykkes med dette arbeidet trenger vi å høre fra innbyggerne våre. Vi har gjennomført en rekke dybdeintervjuer med Kragerø-familier med konkret erfaring fra våre tjenester. Nå ønsker vi å invitere enda flere inn i arbeidet, og starter derfor opp et foreldrepanel. Vårt eneste kriterium er at alle deltagerne i panelet er bosatt i Kragerø og har barn i alderen 0-24 år. Vi håper du har lyst til å være med - og at du tar med deg andre engasjerte foreldre! 

Målet er at dere i panelet skal bidra inn med deres tanker, ønsker og behov når vi i Ung Framtid skal jobbe med muligheter, organisering og tiltak i kommunens tjenester. Som deltager i panelet vil du få muligheten til å være med å påvirke fremtidens tjenester til barn, unge og familier i Kragerø. Hvordan kan vi endre måten vi jobber på til det beste for barn, unge og familier i Kragerø? Hva mener du at kommunen bør ha fokus på og prioritere? 

Vi inviterer til oppstartsmøte i foreldrepanelet onsdag 29.mai kl. 15-17 i Kommunestyresalen på Rådhuset. Det blir enkel matservering. Meld deg på her innen 24.mai: https://forms.office.com/e/0zLayugjY7

Lyst til å vite mer om Ung Framtid? Se her: https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/ung-framtid/

Har du spørsmål eller tanker? Ta kontakt med prosjektleder Solveig Stige (47607098 / solveig.stige@kragero.kommune.no)


 

Tilbakemelding