Torvgata stenges for gjennomkjøring

Som en prøveordning sommeren 2024 stenges Torvgata for gjennomkjøring i tidsrommet 11.00 -16.00 alle dager.

Prøveordningen er del av oppfølging av strategisk næringsplan, og er etter ønske fra flere næringsdrivende og næringsforeningen. Kjøring til eiendommer, og parkeringsplasser er tillatt.

Tilbakemelding