Tiltakspakker for næringslivet i forbindelse med korona-situasjonen

Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet.

Det betyr endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister.

Oversikten fra skatteetaten over de ulike tiltakene finner du her.