Tilskuddsordninger til lag og foreninger i Kragerø

Kragerø kommune, Kulturkontoret lyser ut følgende tre tilskuddsordninger:

·Kulturmidler til drift

·Anleggsmidler

·Tilskudd til særskilte prosjekter, tiltak eller gode ideer av forebyggende art for barn og unge.

Søknadsskjema kan lastes ned her

Lag og foreninger oppfordres samtidig til å registrere seg i foreningsoversikten vår: www.kragero.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/frivillighet-lag-og-foreninger-i-kragero/

Søknadsfrist er 1. mars

 

Søknaden sendes til post@kragero.kommune.no eller Kragerø kommune, Postboks 128, 3791 Kragerø.