Tilskudd til bekjempelse av plastforsøpling i Telemark i 2019

Telemark fylkeskommune har satt av 1 million kroner for å bekjempe plastforsøpling i Telemark i 2019.

Det kan søkes om tilskudd til konkrete ryddetiltak, koordinering av oppryddingsprosjekt, og forebyggende prosjekt og mobilisering.

Les mer om tilskuddsordningen her