Tilskudd til aktiviteter som bidrar til læring om lokal vannforvaltning rettet mot barn og unge

Vannområde Kragerøvassdraget lyser ut tilskudd til aktiviteter som bidrar til læring om lokal vannforvaltning rettet mot barn og unge.

Her kan du lese mer om vannområde Kragerøvassdraget. 

Målgruppe for tilskuddet er private og offentlige instanser som organiserer aktiviteter for barn og unge.

Søknadspott i 2023: 50 000 kr

Søknadsfrist: fortløpende i 2023

Søknaden sendes til: elke.karlsen@kragero.kommune.no

Det kan søkes på deler av beløpet. Vi ønsker en kort søknad med en god beskrivelse av aktiviteten/formålet det søkes midler til. Søknaden skal inneholde et kostnadsoverslag, samt tidsplan for gjennomføring. Søknaden må inneholde søkers navn og adresse, epostadresse, navn på kontaktperson, kontonummer og evt. organisasjonsnummer.

Innkomne søknader behandles fortløpende i 2023 inntil potten er tømt.

De som får tildelt midler, skal skrive en kortfattet rapport med en oversikt hva pengene har gått til og sender det til oppgitt e-post adresse når prosjektet er gjennomført.

Ved behov for informasjon, kontakt oss per e-post: elke.karlsen@kragero.kommune.no