Tevannsbakken stenges torsdag 22. oktober.

I forbindelse med vegarbeid vil deler av Tevannsbakken bli stengt for gjennomkjøring fra 22. oktober til 29 oktober. I perioden 26.10 - 29.10 vil veien være stengt for gående og syklende på dagtid. Stengingen vil være på nedsiden av parkeringsplassen mot krysset ved Løkkebakken. Dette vil ikke berøre parkeringsplassen.