Svømmehallen er stengt.

Kragerø kommune er nødt til å stenge svømmehallen fram til 31 mars 2023.

Stengingen er på grunn av avklaringer knyttet til problemet med rørstrekk i dusjanlegget.

Avd. Eiendom jobber med saken.

Kragerø kommune beklager dette sterkt.