Størrelsesbegrensning Jomfruland Gjestehavn

Det innføres en begrensning på max 35 fot på fritidsbåter ved Jomfruland Gjestehavn. Gjelder hele anlegget.

Dette for å ivareta sikkerheten.

Med referanse til Norsk bryggeprodusent forening. KMBT_C224e-20140828100027 (nbpf.no)