Stor pågang på telefonlinjene til alle byens legesentere.

Kragerø kommune har fått flere tilbakemeldinger om at pågangen på telefonlinjene til alle byens legesenter har økt veldig det de siste månedene.

Det er for tiden mange syke pasienter, og stort behov for ulike tjenester fra legesentrene. 

Imidlertid er kapasiteten på telefonlinjene er sprengt, mange må derfor vente lenge på svar. Det fører til at pasienter og samarbeidspartnere ikke får kontakt med legesentrene. 

Det kan igjen føre til at viktige beskjeder ikke blir formidlet til legene, og at pasienter som trenger det, ikke får hjelp. 

Kommunen og legesentrene arbeider med å styrke kapasiteten på telefonhenvendelser og flere digitale legetjenester, men inntil det er på plass har vi følgende henstilling til befolkningen: 

Vurder om det er nødvendig med telefonkontakt for å løse forholdet du ønsker hjelp til, eller kan det løses på annen måte. 

Logg inn på: www.helsenorge.no for henvendelser som gjelder resepter, ev.timebestilling der det er mulig.

Dersom forholdet må avklares på telefon, vær godt forberedt og så kortfattet som mulig, for ikke å oppholde linjene lenger enn nødvendig. 

Ved livstruende tilstander, ikke nøl med å ringe 113.