Status og videre planer for Kil renseanlegg pr desember 2018

Etter brannen i fjor ble det reist nytt bygg over renseanlegget. Vi har lykkes med å holde renseanlegget i drift med tilnærmet full rensing siden brannen.

Fra 2. januar 2019 starter man med de innvendige arbeidene som består av aktiviteter innen fagene bygg, maskin, rør, elektro, automasjon og ventilasjon. Arbeidene er planlagt å pågå frem til sommerferien 2019. I den perioden vil aktivitetene medføre noe mer trafikk enn vanlig. Etter ferien vil det bli en innkjøring av det nye anlegget. Man tar sikte på å holde renseprosessen i gang i hele anleggsperioden, kun avbrutt av kortest mulige opphold der dette er påkrevd. Drift på renseanlegget medfører 4 tømminger med sugebil i uka. Slik er det i dag og slik vil det være under kommende byggeperiode.

Inngjerdet område foran renseanlegget markerer anleggsplass. Innenfor her er det kun adgang for de som har et oppdrag på renseanlegget. Her vil vi etablere brakkerigg og lagerplass. Øvrig plass blir til varelevering. Kommunen har derfor måttet finne andre parkeringsplasser for arbeiderne. Dette er løst ved å reservere den kommunale parkeringsplassen bak Wesselgården, nær Kilsbekken. I tillegg har vi leid plasser av grunneier vest for Kilsbekkens utløp.

. Vi ber om at reserveringen av disse plassene respekteres i denne perioden. Reserveringen vil bli skiltet.