Søknad om spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Frist for å fremme søknader om spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg.for 2020 er 1. november.

Kulturkontoret vil være behjelpelig med informasjon og utfylling av søknader. Søknader som fremmes må være prioritert i kommunens «Plan for idretts- og

nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet» vedtatt av Kragerø kommunestyre 5.09.2019. https://innsyn.onacos.no/kragero/wfdocument.aspx?journalpostid=&dokid=931444&  (Mulig du må ha en annen link her Stein Ove.  Evt. legge ut planen som nå er vedtatt under planer.)

Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet finnes på Kulturdepartementets sider.  Følg denne linken.

https://www.regjeringen.no/contentassets/3b11076ff1204acca5d9c9d680e57ab8/v-0732-b_2019-bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-.pdf