Søknad om redusert oppholdsbetaling i barnehager 2022

Det nasjonale minstekravet for foreldrebetaling innebærer at ingen skal betale mer enn 6 % av husstandens samlede inntekt for en barnehageplass.  

Maksprisen for opphold i barnehage er fra 1. august 2022 kr 3 050,- per måned, 11 måneder i året. Husstander med årsinntekt under kr 559.167,- har dermed rett til å søke om redusert oppholdsbetaling.  

I tillegg er det gratis 20 timer kjernetid for barn født i 2017, 2018, 2019 og 2020 for husholdninger med årsinntekt under kr 598 825,- fra 1. august 2022.

Hvordan søke om redusert oppholdsbetaling:

  1. Logg inn på barnehageportalen (https://kragero.ist-asp.com/NO03814-pub/login.htm) og legg inn årsinntektene fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 
  2. Legg ved skattemeldingen for 2021 til de som skal være med i beregning av inntekt.
  3. Søknaden kan ikke behandles før dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden er levert. Dokumentasjonen sendes i posten til Kragerø kommune, postboks 128, 3791 Kragerø, eller på sikker digital epost ved å gå inn på Kragerø kommune https://www.kragero.kommune.no/      – nederst på siden finnes kontaktopplysninger. Det er viktig at navnet og fødselsdatoen til barnet påføres dokumentasjonen. 

Les mer om redusert oppholdsbetaling her.