Smittevern, private feiringer og sammenkomster

Skal du arrangere konfirmasjon, bryllup eller annen sammenkomst i høst?

I så fall gjelder følgende regler:

  • I private hjem kan dere være maks 20 personer.
  • For personer som ikke tilhører samme husstand må avstandsregelen på 1 meter overholdes.
  • For øvrig må de generelle smittevernreglene følges. 

Dersom dere leier et offentlig lokale til arrangementet, kan dere være inntil 200 personer. Slike lokaler er for eksempel grendehus, klubbhus, haller, m.v.

Nå må dere ha en person som står ansvarlig for arrangementet og dere må føre en liste med navn og telefonnummer til gjestene. Listen må oppbevares i 10 dager før den makuleres.

Ellers gjelder de generelle smittevernreglene som for private lokaler.

I tillegg bør dere anmode personer med symptomer på luftveisinfeksjon om ikke å komme.

Og utenbys gjester som kommer fra områder i landet med stor smittespredning, bør vurdere sterkt om det er helt nødvendig å komme.

Les råd for sammenkomster fra Helsenorge

For mer informasjon, les regjeringens spørsmål og svar om arrangementer

Les mer om anbefalinger for arrangement hos Folkehelseinstituttet

Lykke til med selskapet!