Smittesporing – Ta telefonen dersom det ringer fra et ukjent nummer

For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden.

Vi er nå i en situasjon hvor det kan oppstå en rekke lokale utbrudd av koronavirus.
Hvis du for eksempel blir oppgitt som en nærkontakt til en som har fått påvist smitte, vil du bli kontaktet av helsetjenesten. Nummeret de ringer fra, vil trolig være ukjent for deg – men det er viktig at du svarer, slik at oppfølgingen av deg kan starte og smitten kan spores videre.