Skoleklasser i karantene og ventekarantene

Som følge av nye smittetilfeller er elevene ved 8. og 10. trinn ved Sannidal ungdomsskole tatt ut i karantene fra i dag, søndag. Elevene vil få digital hjemmeundervisning kommende uke. Elevene ved 3. trinn på Helle skole i ventekarantene inntil videre.