Siste nytt fra byggesak

Vi har siste drop – in før sommeren torsdag 27.juni, 1.etg. Administrasjonsbygget, fra kl. 12.00 – 14.00. Vi har ferieavvikling i juli – måned og dere kan da nå oss på post@kragero.kommune.no

Typiske forespørsel på denne årstiden er:

Hva kan bygges i strandsonen, på bolig/fritidsbolig?

Som hovedregel kan ingenting bygges uten tillatelse innenfor 100- metersbeltet. Avstanden måles i luftlinje fra sjøen (høyvann) til tiltaket. Tiltak i strandsonen er avhengig av dispensasjon fra plan – og bygningsloven § 1-8 (byggeforbudet) og disse sakene har saksbehandlingstid på inntil 12 uker, pluss uttalefrist fra regionale myndigheter på inntil 4 uker.

Hva er forskjellen på vedlikehold og bygging?

Vedlikeholdsarbeider er for eksempel;

  • Bytt ut all ytterkledning med lik ytterkledning
  • bytte vinduer i samme størrelse, type og utseende
  • bytte ut med likt tak
  • male yttervegger

Hvis arbeidene er mer omfattende enn dette kan det bli tale om vesentlig endring/reparasjon eller et nytt tiltak.

Arbeider som ikke regnes som vedlikehold/reparasjon, og som må omsøkes er:

  • Riving og gjenoppbygging. Dette gjelder alle tiltak, uansett hvor små de er
  • Små endring på eksisterende byggverk/konstruksjoner
     

Vi minner om at reguleringsplan og vern kan påvirke hva du kan gjøre.
Gjeldene planstatus kan sjekkes her

Du kan også sjekke tiltaket ditt via veiviseren til Direktoratet for byggkvalitet 

Send oss en e-post hvis du er i tvil.

Hvis det gjelder HMS kan det sendes sms til avdelingsleder, Christina Fink, tlf: 45422731

GOD SOMMER!

Tilbakemelding