Salg av tomteområde til flerboliger på Stabbestad

Det inviteres til utarbeidelse av et enkelt skisseprosjekt av interesserte aktører. Les mer her for utfyllende opplysninger.

Kragerø kommune vedtok i formannskapet 17/10-06 at det i områder, regulert for flerboliger i kommunale boligfelt, skal inviteres til utarbeidelse av et enkelt skisseprosjekt av interesserte aktører.

I denne forbindelse selger Kragerø kommune tomteområde, regulert til flerboliger i boligfelt, på Stabbestad.
I henhold til kommunestyrets vedtak av 07.05.2019, sak 43/19 så skal prisen på flerboligtomten reduseres med 50%

Det kan opplyses at redusert tomtepris er kr 23,50 pr. m², i tillegg kommer kostnader ved oppmåling samt utgifter til tinglysning. Anleggsbidraget er med redusert pris kr 100 291,- som det betales 70 % av pr. oppførte enhet til Kragerø kommune.

I formannskapets vedtak, er det vedtatt at interesserte aktører inviteres til å utarbeide et enkelt skisseprosjekt over området som er aktuelt. I denne forbindelse inviteres interesserte aktører, på Stabbestad til å utarbeide et enkelt skisseprosjekt, som tilbys Kragerø kommune.

Skisseprosjektene vurderes ut ifra følgende kriterier:

· Arkitektonisk utforming.
· Grad av utnyttelse.
· Antatt utsalgspris pr. enhet.
· Gjennomføringstakt og ferdigstillelse.

Valget av tilbyder legges frem for Formannskapet etter innstilling fra Kommunedirektøren.

Forutsetninger og premisser for tilbudet fås ved henvendelse til kommunens servicesenter på Rådhuset, tlf. 35 98 62 00

For andre spørsmål kontakt:

Avdelingsingeniør Heidi Howatson, tlf.: 992 05 723
Saksbehandler Paula Hobbs tlf.: 35 98 62 20

Tilbud kan sendes innen 30.11.2020, kl. 12.00 til:

Kragerø kommune, kommunalområdet Samfunn
Postboks 128, 3791 Kragerø

Vedlegg

Bebyggelsesplan (PDF, 5 MB)
Prospekt - Stabbestad Flerboligtomt (PDF, 299 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 3 MB)
Utsnitt av reguleringsplan (PDF, 3 MB)
Utkast til Kjøpekontrakt - Gbnr 11-285 (PDF, 215 kB)

Kontaktinfo

Heidi Howatson
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 992 05 723
Paula Hobbs
Saksbehandler
E-post
Mobil 992 17 441