Revisjon av prioriteringsliste for Idretts- og nærmiljøanlegg.

Kragerø kommune skal i høst foreta en revisjon av gjeldende prioriteringsliste for søknader om spillemidler/tippemidler til idretts- og nærmiljøanlegg. Frist 11. oktober.

Følgende prioriteringsliste gjelder inntil nye behandling i hovedutvalgets møte i november:

Idrettsanlegg:

 1. Sanitæranlegg ved Dagsturhytte på Stangnes – Kragerø Turlag.
 2. Flerbrukshall Kalstad – Kragerø kommune.
 3. Utvidelse av klubbhus – Sannidal Skytterlag
 4. Sykkelsti Stabbestad – Kragerø Sykkelklubb.
 5. Kiosk på Kolbånn – Sannidal Idrettslag.
 6. Rehabilitering av kunstgressbane – Sannidal Idrettslag
 7. Ski/Rullsti og sykkelløype Stadion – KIF Allianse
 8. Turveg/skiløype – Vestmar Idrettslag
 9. RC-bane – Vestmar Idrettslag.
 10. Servicebygg – Vestmark Idrettslag.
 11. Flytting tennisbaner Kalstad.
 12. Brygger, molo, strand, stupebrett m.v. – Kragerø Seilforening
 13. Lagerbygg, verksted og redskapsbod – Sannidal Jeger & Fisk

Regionale idrettsanlegg:

 1. Regionalt anlegg for motorsport – Sørlandets Motorsenter – Nilsbukjær i Sannidal.

Nærmiljøanlegg:

 1. Diskgolf-anlegg i Studsdalen – Kragerø Diskgolf-klubb
 2. Aktivitetsanlegg Gåsmyr – del 2 – Levangsheia IL
 3. Skileikanlegg Kragerø Actionpark– Vestmar Idrettslag.
 4. Lysanlegg Kragerø Actionpark – Vestmar Idrettslag.
 5. Pump-track ved Livsløpsparken – Kragerø og Omegns Sykkelklubb
 6. Turstinett Berg og Lovisenberg – Kragerø Turlag
 7. Turstinett Levangsheia – Kragerø Turlag
 8. Jungel- og klatrepark - «Livsløpsanlegg Kalstad» - Kragerø kommune.
 9. Parkouranlegg - «Livsløpsanlegg Kalstad» - Kragerø kommune
 10. Egenvektstrenings-område - «Livsløpsanlegg Kalstad» - Kragerø kommune
 11. Trampoliner - «Livsløpsanlegg Kalstad» - Kragerø kommune.
 12. Basketball - «Livsløpsanlegg Kalstad» - Kragerø kommune.
 13. Buldrepark - «Livsløpsanlegg Kalstad» - Kragerø kommune.
 14. Balansepark - «Livsløpsanlegg Kalstad» - Kragerø kommune.
 15. Anlegg for skating, bmx og rollerblads. - Kragerø Street Club.
 16. BMX-anlegg Studsdalen – Kragerø Street Club.

Her finner du skjema for registrering av anlegg

Informasjon om gjeldende «Plan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet». (PDF, 3 MB)