Reduksjon i lekkasjer på ledningsnettet og høyere vanntrykk

Informasjon til Kragerø kommunes abonnenter av kommunalt drikkevann

Færre lekkasjer gir høyere vanntrykk for abonnenter på lavtliggende eiendommer. Dette gjelder først og fremst i skjærgården, men også andre steder. Vi anbefaler derfor å installere trykkreduksjonsventil på slike eiendommer for å forhindre skade på rør og utstyr.

Kragerø kommune v/Virksomhet for VAR har de senere årene jobbet aktivt for å redusere lekkasje av kommunalt vann. Dette gjelder både fra kommunalt ledningsnett og på private stikkledninger. VAR begynner nå å se resultater på flere områder, og ifølge beregningene som er utført er lekkasjeandelen betydelig redusert de siste årene.

Reduksjon i lekkasjer fra vannledningsnettet er utelukkende en positiv ting. Det kan imidlertid også føre til nye utfordringer. VAR har den siste tiden registrert at trykket på ledningsnettet i enkelte områder er høyere enn det har vært tidligere. Vi ser blant annet at vanntrykket enkelte steder har økt med opptil 1 bar, og stedvis kan ligge opp mot 8-9 bar.

Det økte trykket har ført til at flere har hatt problemer med trykkventilen på varmtvannsberederen. Det er lite Kragerø kommune kan gjøre med dette, da ledningsnettet er som det er og man i enkelte områder er avhengig av det høye trykket. Virksomhet for VAR vil derfor anbefale alle abonnenter, eksisterende og nye, å montere en reduksjonsventil etter innvendig stoppekran for å redusere faren for lekkasjer og eventuelt problem med høyt trykk.

Kragerø kommune har lenge anbefalt nye abonnenter å montere reduksjonsventil ifbm. kommunens planlagte prosjekter. Siden lavtliggende eiendommer er mer utsatt for høyere trykk anbefaler vi å montere reduksjonsventil allerede nå, før du evt. merker noen problemer med berederen. Det kan også være andre faktorer som spiller inn. Så er du usikker på om du bør montere reduksjonsventil, ta kontakt med Kragerø kommune. Et vanntrykk på 3-5 bar er for de fleste mer enn nok, og det gir også mindre slitasje på rørene.

VAR vil også oppfordre alle som mistenker at de har en vannlekkasje om å melde fra til kommunen og utbedre denne så raskt som mulig. Tørre perioder om sommeren og endret klima gjør at kommunen jobber hardt for å bevare det drikkevannet vi har, lengst mulig. Har man et rennende toalett vil dette erfaringsmessig utgjøre store vannmengder over et år.

Virksomhet for VAR

Tilbakemelding