Planleggingsdag i barnehagene

KVALITET I BARNEHAGE I FOKUS PÅ PLANLEGGINGSDAGEN

Den 11. mars var det planleggingsdag for alle ansatte i barnehage i Kragerø kommune. De ca. 120 ansatte i offentlige og private barnehager var samlet på kinoen for å få faglig påfyll innen to hovedtemaer: "Kvalitet i barnehagene" ved høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg fra Høgskolen i Innlandet, og "Traumebevisst omsorg" ved psykolog Christiane Hasseleid. Begge temaene tar utgangspunkt i Rammeplan for Kragerøbarnehagene, men er også relevante i forbindelse med Tidlig Tverrfaglig Innsats i Kragerø (TIK).

De ansatte lærte noe nytt samtidig som de fikk bekreftelse på at måten barnehagene jobber, og deres satsingsområder de siste åra, er helt på linje med dagens forskning på barn, barndom og barnehager!

Klikk for stort bilde