Plan- og bygningssjef

Vår nåværende plan- og bygningssjef går av med pensjon 1. juli 2019 og vi søker derfor hans etterfølger. Søknadsfrist 28.02.19 .
Kragerø kommune jobber kontinuerlig for å styrke kvaliteten og effektiviteten i saker for næringslivet og vi ser etter en Plan- og bygningssjef som er løsningsorientert og bidrar til å utvikle handlingsrommet ved å si "Ja hvis vi kan og nei hvis vi må".

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

 

 

Se her for fullstendig utlysningstekst