Ordningen med utdeling av gratis selvtester for covid er opphørt.

Det er ikke lenger en generell anbefaling fra Folkehelseinstituttet til befolkningen om testing for covid.

Ordningen med utdeling av gratis selvtester fra kommunen vil derfor opphøre. Det er fortsatt mulig å kjøpe selvtester på apotek for dem som ønsker det, selv om det altså ikke er nødvendig for personer utenfor risikogruppene å teste seg.

Har du luftveissymptomer?

Ved kun lette forkjølelsessymptomer, kan du leve som normalt. Hold deg hjemme hvis du er syk med dårlig allmenntilstand. Dersom du er syk med luftveissymptomer, og trenger legehjelp, så vil legen din vurdere hvilke virus/bakterier det kan være aktuelt å teste for. Diagnostikk og behandling av pasienter med covid skal nå skje på linje med andre infeksjonssykdommer. Ta alltid kontakt med lege dersom du er bekymret for et barn eller en person du har omsorg for.

Tilhører du en risikogruppe?

Det finnes nå effektive legemidler som kan redusere risikoen for alvorlig koronasykdom, men effekten er avhengig av at behandlingen starter tidlig etter symptomstart. Personer som har en høyere risiko for alvorlige konsekvenser av luftveisinfeksjoner, bør derfor vurdere å ta en covidtest ved symptomer. Ta kontakt med fastlege eller legevakt i slike tilfeller.

Ytterligere informasjon finner du på helsenorge.no og på Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets nettsider.

Tilbakemelding