Oppstart av navnesak - Musetjenn, Skipakert m.fl. i Kragerø kommune

Språkrådet har tatt opp navnesak for stedsnavna Musetjenn, Skipakert m.fl. i Kragerø kommune. Saken tas opp for å få formalisert riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Saken gjelder følgende navn med varianter av skrivemåter:

·         Musetjenn / Musentjenn (lon)

·         Skipakert / Kikk bakut (holme)

·         Sølekilen / Saulekilen (vik)

·         Sølekilen / Saulekilen (sund)

·         Uerholmane / Uleholmane / Urholmen (holme)

·         Rødrøbrottet / Rødderbrottet / Rødderane (skjær)

·         Hetlesmyr / Hestmyr (myr)

·         Kjærmyr / Kjermyr / Kjerrmyr / Kjerrmyra (bruk 5/13)

·         Tranebærmyr / Dalanmyra (myr)

·         Osmundsknuten / Åmundsknuten (ås)

·         Kolmyrkjerra / Kolmekjerra (myr)

·         Venemyr / Sledekjerra (myr)

·         Assles Venemyr / Asles Vennemyr (myr)

·         Lågåsmyr / Lågåsmyra (myr)

Se dette dokumentet for mer informasjon om saken (PDF, 117 kB).
Alle som uttaler seg til saken bes opplyse hva som er den lokale dialektuttalen.

I tillegg til å gå inn på www.norgeskart.no/ssr/ kan dere gå inn på kommunekartet og søke etter navnene.

Eventuelle tilbakemeldinger og spørsmål kan rettes til Kragerø kommune, virksomhet for bygg og areal v/Hilde J. Skindalen, Pb. 128, 3791 Kragerø, eller e-post: hilde.skindalen@kragero.kommune.no  innen 11.12.2020.