Oppheving av vanningsforbud

Vanningsforbudet er med virking fra fredag 7.juni opphevet, og vi går tilbake til normale vanningsrestriksjoner.

Se her hvilke restriksjoner som er gjeldende

Datovanning relatert til partall-oddetall på husnummer, det vil si vanning annenhver dag:

  • Eiendommer med like husnummer, 2-4-6 osv. kan vanne på datoer med partall.
  • Eiendommer med ulike husnummer, 1-3-5 osv. kan vanne på datoer med oddetall.
  • Abonnenter uten husnummer kan vanne tirsdager, torsdager og lørdager.
     

 Vanning med spreder/vanningsanlegg/svetteslange eller tilsvarende er kun tillatt i tidsrommet 20.00 til 22.00 på vanningsdag. Det er til enhver tid tillatt å vanne med kanne som tidligere.

NB! Vi minner igjen om at det i skjærgården (Stabbestad inkludert) er totalt forbud mot vanning med spreder/slange/automatiske vanningsanlegg.

VAR vil foreta sporadiske kontroller i hele kommunen hele døgnet, og et nytt vanningsforbud vurderes fortløpende dersom forbruket igjen øker drastisk. 

Tilbakemelding