Opphevelse av kokevarsel alle steder, også på Åsen, Kammerfoss.

Kokkevarselet oppheves for alle områder.

Oppdatering om pålegg om koking, onsdag 06.11.2019:

Vannprøve tatt etter utspyling av ledningsnettet på Åsen viste ikke tegn til bakterier, og hele vannledningsnettet er nå friskmeldt. Opphevelse av kokevarselet blir sendt på kommunens varslingstjeneste, UMS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kragerø kommune har mottatt svar på drikkevannsprøvene tatt i forbindelse med vannavstengingen og vannlekkasjen i Årøbukta.

Kokevarselet oppheves alle steder.

Dette gjøres på bakgrunn av at det ikke ble påvist noen form for bakterier på noen av prøvene som ble tatt torsdag. Drikkevannet er derfor friskmeldt og det skal ikke ha vært farlig å drikke vannet.

Opphevelse av kokevarselet vil nå bli varslet via kommunens varslingstjeneste UMS.