Oppdatert info kl. 01.00

Berørte og evakuerte kan ringe kommunens sentralbord 35986200 dersom de har noen spørsmål. Evakuerte kan ikke regne med å kunne komme hjem i natt. De vil bli kontaktet når man kan komme hjem igjen. 

Tilbakemelding