Oppdatert 29.04.21 - Status for vaksinering i Kragerø kommune

Her vil du finne oppdatert oversikt over fremdriften av vaksinasjonen i Kragerø kommune. Denne siden oppdateres så snart det er noen endringer å melde.

Kommunen har opprettet en egen vaksinasjonstelefon. Her kan du henvende deg om du har spørsmål vedrørende vaksinering. Vaksinasjonstelefon: 907 41755. Telefonen er åpen alle ukedager kl 10-14.00.

Viktig at personer som er eldre enn 68 år og som ikke har fått time tar kontakt med vaksinetelefonen for å få time, eller at de kan si ifra om de ikke ønsker vaksine.

Viktig at folk tar telefonen selv om det ringer fra et ukjent nummer, slik at vi får gitt dem timer. Dersom det er barn av foreldre som er bekymret for at foreldrene ikke skal kunne ta imot beskjed, kan de ringe vaksinasjonstelefonen og gi beskjed om at de skal ha beskjed.

Kragerø kommune presiserer at vi vaksinerer i henhold til mottatte doser med vaksinering. Vi har en kapasitet til å vaksinere opptil 1000 personer i uka. 

Status vaksinasjon
Dato oppdatering Antall vaksinerte siden forrrige oppdatering Hvilken gruppe blir nå vaksinert Annen informasjon
Totalt 2964
29.04.21 325 Vi har nå kalt inn de som er født i 1954 Neste uke får vi ca 370 doser, Det blir kalt inn ca 200 til dose 1 og 170 til dose 2.
23.04.21 310 Personer født i 1952 Vi fortsetter neste uke med ca 460 doser, og da kommer vi til de som er født i 1954.
14.04.21 380 Personer født før 1950 Neste uke setter vi 310 vaksiner, da er vi nede på de som er født 1952, og blir ferdige med de som har alvorlige underliggende sykdommer i gruppe 4.
06.04.21 140 Hjemmeboende personer over 75 år. Denne uken kalles det inn over 300 til vaksinering. Vi starter denne uken å vaksinere gruppe 4. Dvs. De som er yngre enn 74 år og de med alvorlige underliggende sykdommer som er født mellom 2003 og 1957.
25.03.21 190 + 40 2.gang Hjemmeboende personer over 75 år. Neste uke kaller vi inn ca 140 personer til førstegangs dose og ca 40 til andregangsdoser.
21.03.21 150 Hjemmeboende personer over 75 år. Neste uke kalles det stort sett inn personer født i 1943 og 1944. Det kalles da inn ca 190 personer. Ca30 personer utenom dette skal ha dose to.
15.03.21 99 Hjemmeboende personer over 75 år. Helsepersonell Denne uken kaller vi inn 140 personer til førstegangsvaksinering med Pfizer.
06.03.21 130 Hjemmeboende personer over 75 år. Helsepersonell
26.02.21 290 Hjemmeboende personer over 85 år. Helsepersonell
19.02.21 180 Hjemmeboende personer over 85 år
11.02.21 213 Hjemmeboende personer over 85 år, fastleger, tannleger, hjemmesykepleien
04.02.21 339 Hjemmeboende personer over 85 år
27.01.21 54 Hjemmeboende personer over 85 år Vi har neste uke 30 doser til doser til første vaksinering, samt at vi gir ca 160 andregangsdoser.
20.01.21 66 Omsorgsboligene, 20% til helsepersonell
14.01.21 45 Omsorgsboligene, 20% til helsepersonell Vi får også neste uke 100 Astra Zeneca doser til helsepersonell.
06.01.21 53 Marienlyst sykehjem Denne uken er det Marinelyst sykehjem, noen på Furubo og noe personal på legevakt som er vaksinert. Neste uke blir det fortsettelse på Furubo og Helle