Oppdatering vedr. Galeioddveien

Vannlekkasjen er reparert, og veien blir åpnet igjen så fort igjenfyllingen av grøfta er utført. VAR er da ferdige med lekkasjen og stenging av veien.

Det er ikke nødvendig å koke vannet. Berørte vil bli varslet fortløpende.