Nå får de eldste få tilbud om en oppfriskningsdose/tredje koronavaksinedose

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet, besluttet å tilby en oppfriskningsdose(boosterdose) til de eldste aldersgruppene.

Det anbefales å starte med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere. Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst seks måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose. Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene. Målet med en slik oppfriskningsdose er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk ved smitte, bedre forutsetningene for høy grad av beskyttelse også mot nye virusvarianter, samt å forlenge beskyttelsen. Det er ikke grunnlag for en anbefaling om oppfriskningsvaksine til den øvrige befolkningen foreløpig. Personer med svekket immunforsvar har allerede fått tilbud om en tredje dose.

Kragerø kommune er i gang med å planlegge tilbudet til disse aldersgruppene. Personer på sykehjem, bokollektiv og bemannede heldøgns omsorgsboliger vil få tilbud der de bor, mens de øvrige vil bli kontaktet av vaksinesenteret med nærmere beskjed om når de kan få time til vaksinering. De fleste vil trolig få tilbud om tredje dose  i begynnelsen av november i år.

Les mer: https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppfriskningsdose-til-eldre-og-sykehjemsbeboere/