Munch-nettverket får 4,7 mill fra Sparebankstiftelsen DnB.

I forbindelse med Munchs 150-års-jubileum i 2013 samlet Munch-stedene i Norge seg i et nettverk for felles profilering, kunnskap og aktiviteter. Samarbeidet ble ledet av Munchmuseet. Onsdag fikk nettverket overrakt en gave fra Sparebankstiftelsen DnB på hele 4,7 mill kroner som skal benyttes til felles synlighet på stedene, og formidling av opplevelser og historien - lokalt i Kragerø og også overordnet for hele Munchs univers i Osloregionen.

Edvard Munchs steder er Kragerø, Åsgårdstrand, Vågå, Løten, Hvitsten (Ramme), Oslo (Ekely), Moss  og Fredrikstad. Munchmuseet og Nasjonalmuseet har også vært med i nettverket siden oppstart. Munch levde og malte mange av sine verk i  Kragerø, Åsgårdstrand, Hvitsten, Ekely og Moss. Løten er fødestedet, Vågå er der farsslekten kom fra og Fredrikstad er stedet der morsslekten kom fra.

Etter jubileet ønsket stedene å fortsette samarbeidet, og arbeide med utvikling av et helhetlig opplevelsestilbud bygget på Edvard Munchs kunst og liv. Nettverket samarbeider tett med reiselivet i regionen, og da i hovedsak Visit Oslo Region. Det er også etablert samarbeid med Innovasjon Norge.

Nettverkets visjon er å gjøre Munchs kunst og liv til Norges mest attraktive, tematiske opplevelse. Formålet med nettverket er å bygge kunnskap om Edvard Munchs tilknytning til stedene og økt besøk. Dette krever en satsing på å heve kvaliteten på opplevelsene og produktene. Nettverket skal samarbeide om kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Det er også et viktig mål å bygge lokal kunnskap,  stolthet og identitet gjennom tilhørigheten til en av verdens største kunstnere.

2020 blir Edvard Munchs år. Da åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika og også Ramme i Hvitsten, med hotell, galleri og besøksgård. Dette vil gi stor internasjonal oppmerksomhet til Edvard Munch og vår region, og det vil også gi økt lokalt fokus på de stedenes historier og tilknytning til kunstneren.

 

Det er derfor en stor glede at vi nå har fått en gave fra DnB Sparebankstiftelsen på kr 4,7 millioner.