Meld deg på pårørendeskolen

Kragerø starter kurs for pårørende til personer med demens 18.oktober i 2.etg på sykehuset. Pårørendeskolen er et kurstilbud til pårørende og nære venner til en person med demenssykdom.

En person med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet. Påmeldingsfrist er satt til 11.oktober.

Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser at deltakerne har stor nytte av å delta på kurs. Informasjon og støtte kan redusere pårørendes omsorgsbelastninger og føre til en bedre hverdag både for pårørende og den som er syk. Pårørendeskolen i Kragerø er i regi av kommunen i samarbeid med Kragerø demensforening

Avlastning

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset! Vi holder åpent på dagsenteret 2.etg.på sykehuset disse kveldene.

Temaer på kurset

Kurset er lagt opp over 6 samlinger med følgende temaer:

  • Sykdomslære demens
  • Kommunikasjon
  • Samtykke og framtidsfullmakt
  • Pårørende sin opplevelse
  • Sorg
  • Aktivitet og deltagelse

Praktiske opplysninger Sted: 2.etg. sykehuset (Gamle kragerø vg.32)

Samlinger på følgende datoer:

Samlinger på følgende datoer:
Dato Dato Dato Dato Dato Dato
18.10 25.10 01.11 08.11 15.11 22.11

Påmeldingsfrist: 11.10

For nærmere opplysninger, kontakt: Navn: Linda Heggernes Varpe
Telefon 90246734 E-post linda.h.varpe@kragero.kommune.no

www.nasjonalforeningen.no – Organiserer landets demensforeninger 
www.aldringoghelse.no – Nasjonalt senter for aldring og helse

Brosjyre for pårørendeskolen (PDF, 214 kB)