Liv og røre i Kragerøbarnehagene

I dag har Kragerø kommune inngått avtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune om deltakelse i Liv og Røre i alle barnehagene. På bildet signeres avtalen av Jorunn Borge Westhrin og Guro Høydal fra fylkeskommunen, og Torill Sandberg og Berit Sollie Larsen fra Kragerø kommune, med støtte fra lederne fra alle barnehagene.

Liv og røre har som mål å bedre helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring for alle barnehagebarn i Vestfold og Telemark. 

Liv og røre består av områder:

  • Fysisk aktivitet og bevegelsesglede
  • Kosthold og matglede
  • Holdningsarbeid