Kystlotteriet 2019

Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin søppel.

Absolutt alle kan bidra!

Enkeltpersoner, familier, skoleklasser, foreninger og alle andre større eller mindre grupper kan delta. Jo flere, jo bedre! Husk at mindreårige skal ledsages av voksne av sikkerhetsmessige årsaker. Vi anbefaler alle deltakere å gjennomføre vår sikkerhetsveileder før man beveger seg i fjæra for å rydde søppel.

Hvorfor gjør vi det?

Marin forsøpling er et miljøproblem som kan skyldes skipsforlis, dumping av søppel ved og nær kysten, manglende sikring av last om bord på ulike fartøyer og ekstremvær. Men det kommer også fra deg og meg og den q-tipsen vi kastet i doen uten å tenke oss om – og på ett eller annet tidspunkt ender den opp i havet.

Kystlotteri-sekker og lodd kan hentes i servicesenteret, Rådhusgt. 2 i Kragerø, men også i Bamble og Porsgrunn. Skjærgårdstjenesten henter sekkene med strandsøppel etter avtale, du får kontaktinfo der du henter sekkene.

 

Lykke til med strandryddingen!