Kragerø kulturskole

Vi minner om at søknadsfristen til kulturskolen er 1.juli. Kragerø kommune gir via kulturskolen
varierte undervisningstilbud av høy kvalitet innen kunstfag til barn og ungdom.

Les mer og søk om opptak her