Kragerø kommunes oppvekstprofil – 2023

Oppvekstprofil - Klikk for stort bilde

Folkehelseinstituttet (FHI) lager hvert år en Oppvekstprofil, som viser noen av kommunens styrker og utfordringer. Dette kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø

Som det fremkommer i oppvekstprofilen er utfordringene i Kragerø kommune blant annet at:

  • Andelen barn som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er høyere enn i landet som helhet, og
  • Andelen barn i familier som har mottatt sosialhjelp minst én gang i løpet av året er høyere enn landsnviået.
  • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de har høy tilfredshet med livet, er høyere enn landsnivået,   
  • Barn og unge bruker lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn voksne, og
  • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er svært eller litt fornøyde med lokalmiljøet, er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.

Tilbakemelding