Kragerø kommune går over til Mobilt sentralbord

Som en del av digitaliseringen i Kragerø kommune har vi tatt i bruk mobilt sentralbord. Flere av våre ansatte har valgt å avvikle fasttelefon og bare bruke mobiltelefon. Mobilen er fremtidens plattform for mange av tjenestene til våre ansatte.

For publikum vil det være enklere å bare ha ett telefonnummer å forholde seg til. Ansattes arbeidskalender er synkronisert med mobiltelefon slik at innringer får opplest fravær dersom den ansatte ikke er tilgjengelig.

Hvis man ikke når ansatte på det gamle fasttelefon nummeret, kan man søke opp den ansatte via Finn Ansatt på hjemmesiden.

Løsningen med mobilt sentralbord er kostnadsbesparende for kommunen da man ikke drifter så mange fasttelefoner. Mange av disse er også av eldre dato og man slipper utskifting til nye telefonapparater.